Импресум

РАКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТОТ :

Ацо Кабранов

РЕДАКЦИЈА:

Јован Постолоски

Лени Фрчкоска

Зоран Василевски

КОНТАКТ Е-МАИЛ: contact@arhiva.libertas.mk

(информации и контакт за маркетинг ТУКА)